Genre: Tragedy

Gantz:E

อ่านGantz:E เรื่องราวของมังงะเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวนาชื่อฮันบีขอสาวชื่อโอฮารุแต่งงาน แต่โอฮารุสารภาพว่าเธอกำลังคิดถึงผู้ชายอีกคนที่ชื่อมาซาคิจิจากหมู่บ้านใกล้เคียงอยู่แล้ว เมื่อHanbēออกตามหา Masakichi เขาพบว่า Masakichi มีดาบและมีทักษะในการใช้แม้ว่าจะเป็นชาวนาก็ตาม