Genre: Comic

DragonKing Hall

อ่านDragonKing Hall เรื่องย่อ ซีรีส์นี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายบนเว็บไซต์ zhulang ปู่ของ Lin Qinghan (พ่อของเธอ) กำลังเผชิญกับอันตรายที่ใกล้เข้ามา ญาติของเขาไม่สนใจความมั่นคงของกลุ่ม บริษัท Lin และใช้วิธีการต่างๆที่น่ารังเกียจเพื่อสืบทอดคุณสมบัติที่เขาเป็นเจ้าของ ประธานาธิบดี Qinghan ถูกล้อมกรอบในกระบวนการ อย่างไรก็ตามจางซวนสามีของเธอซึ่งเป็นเจ้าของฉายา“ ซาตาน”...