Genre: hero

Ultimate Hunter Infinite

อ่านUltimate Hunter Infinite เรื่องย่อ งานใหม่ที่เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยฉบับปรับปรุงนี้! ‘อินฟินิตี้’ ตัวเอกผู้มีความสามารถในการแปลงร่างรักษาและสร้างเครือข่ายด้วยนาโนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้กับแก๊งอาชญากรของเมืองและ บริษัท ที่มุ่งเป้าไปที่นาโนเทคโนโลยี!