Genre: Adventure ผจญภัย

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน

อ่าน คนเก่งฟ้าประทาน เรื่องย่อ ยูสุเกะ อุราเมชิเป็นเด็ก

Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก

อ่าน Omniscient Reader อ่านชะตาวันสิ้นโลก เรื่องย่อ ทกจ