Genre: Drama Seinen Slice of Life

I Will Die If Agree Confession

เรื่องย่อ Bai Xue ถูกแฟนหนุ่มสารภาพบนชิงช้าสวรรค์ แต่หลังจากการสารภาพ เธอต้องการที่จะประพฤติตัวไม่ดี ทำให้ Bai Xue เสียชีวิตอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเธอกลับไปเรียนที่โรงเรียนของแฟนหนุ่มหลังจากเกิดใหม่ Bai Xue ก็จะมีความทรงจำ ของความตายในใจตลอดจนได้ค้นพบความแปลกประหลาดของผู้คนรอบๆ ตัว หลังจากติดตามพบว่าโลกของเธอกลายเป็นเกมรักที่เรียกว่า “ของเล่น”...