Genre: Drama ดราม่า

Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน

อ่าน คนเก่งฟ้าประทาน เรื่องย่อ ยูสุเกะ อุราเมชิเป็นเด็ก

In This Life, I Will Be the Lord เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล

อ่าน In This Life, I Will Be the Lord เรื่องย่อ ตระกูลล